Loading...


DC THERMOPANEL ER ET  NATURLIGT VALG, NÅR DER STILLES HØJE KRAV TIL KVALITET OG ISOLERING

Det globale fokus på afhængigheden af fossile brændstoffer har medført skærpede energikrav til nye bygninger og øget interessen for energibesparende facaderenoveringer.
Dermed er der skabt et stigende behov for et isoleringsprodukt, som både kan yde en høj isoleringsevne og som er enkelt samt hurtigt at montere.

Dette produkt hedder DC Thermopanel

DC Thermopanel har en høj fleksibilitet, og variationerne er nærmest uendelige, det betyder, at det kun er arkitektens fantasi og ingeniørens beregninger som sætter begrænsningerne for alsidigheden.

Sammensætningen af DC Thermopaneler spænder fra traditionelle stålplader, cementbundne spånplader, mineraluld osv.

Fugt i byggeperioden er en af de væsentligste årsager til skimmelsvamp i nybyggeri. Mangelfuld afdækning af ydervæggen under opførelsen gør, at der kan ophobes en masse fugt i isoleringsmaterialet, som kan være mange år om at tørre ud, og da kan isoleringen samt konstruktionen omkring isolering have taget permanent skade.

Dette er ikke aktuelt med DC Thermopanel. Ved at anvende DC Thermopaneler til byggeriet kan man have lukket huset – både vægge og tag – på omkring en uge, selvfølgelig afhængig af konstruktionen.

Skulle DC Thermopaneler blive udsat for fugt eller regn tager isoleringen i panelerne ikke skade af dette, da skummet ikke optager fugt.

DC Thermopanel var nomineret til Ingeniørens produkt pris 2011.