Innovative & bæredygtige boligløsninger

10-årsjubilæum for igangsættelsen af vores helt eget prøvehus

I 2014 udviklede vi DC-Thermopaneler, som er de paneler, der udgør råhuset til vores prøvehus. Huset er derfor opført uden brug af de traditionelle bærende elementer såsom stål eller træ. Et veludført hus, beliggende ved siden af DC-Systems hovedkontor i Aars.

Tilbage til, hvor det hele startede..

Spoler vi tiden tilbage til 2013, var det året, hvor DC-System indgik et meningsfuldt samarbejde med Kuben Management. Dette samarbejde bestod i opførelsen af 6 små lejligheder til udsatte borgere i Aalborg. Lejlighederne blev opført i vores standard sandwich paneler, som er paneler bestående af to stålplader, med isolering imellem.

Dette projekt igangsatte spekulationer hos DC-Systems direktør, Allan Andersen, om hvorvidt DC-paneler også kunne bruges indenfor husbyggeri? Spekulationerne resulterede i nytænkning omkring, hvordan DC-System kunne udvikle paneler, der ville gavne byggeindustrien.

Udvikling af bærende letvægtspaneler

Her er der ikke langt fra tanke til handling og i år 2014 modtog DC-System tilskud til udviklingen af bærende letvægtspaneler, som er de paneler, prøvehuset består af. Dette tilskud blev modtaget gennem støtteprogrammet EUDP, hvortil DC-System indgik et samarbejde med Kuben Management, Grontmij, Arkitektfirmaet Krogh Madsen samt ikke mindst Aalborg Universitet, omkring udviklingen af disse paneler.

En vigtig bemærkning hertil er, at der i et EUDP-tilskud ligger en klausul. Klausulen lyder at tilskudsberettigede virksomheder heraf, skal opføre et demonstrationsprojekt til fremvisning af resultatet – hvilket i vores tilfælde var prøvehuset – som nu er det, vi i DC-System fejrer, 10 år senere.

Uden prøvehuset havde det været meget svært at overbevise nye potentielle kunder om fortræffeligheden af det nye produkt, da man som kunde gerne vil se eller afprøve nye produkter før man køber dem” – Direktør, Allan Andersen

Selve prøvehuset på 115 m2 blev opført i år 2014, hvor opsætningen af prøvehuset skete samtidig med udviklingen af det nye byggesystem. Tanken bag dette var, at produktet hele tiden skulle afprøves 1:1 for at sikre en nøjagtig gengivelse af konceptet i praksis. Dette er essentielt, da det ikke blot tillader en realistisk vurdering af byggesystemets funktionalitet og effektivitet, men også muliggør en omhyggelig kvalitetssikring gennem hele processen. Ved at opføre huset 1:1 skabes mulighed for at identificere og løse eventuelle udfordringer eller forbedringer tidligt i udviklingsfasen. Dette er afgørende for at levere et bæredygtigt og pålideligt produkt af høj kvalitet. Denne konstante gennemtestning resulterede dog i en længere byggetid, end hvis huset skulle opføres den dag i dag, hvor råhuset kan opføres på 2-4 dage.

Energieffektivitet og bæredygtighed

Fordelene ved denne innovative byggemetode er mange. Udover den imponerende tidsbesparelse er det også værd at fremhæve de ekstra kvadratmeter, som denne bygningskonstruktion skaber. De ekstra kvadratmeter kommer sig af, at DC-Thermopaneler er 46% tyndere end traditionelle hulmurs ydervægge, hvilket har medført 17,2 ekstra m2 (tilsvarende et børneværelse). Derudover er husets stabilitet påvist af certificerede statikere samt ikke mindst 10 års anvendelse, hvor den rå cementbundne spånplade har stået frit eksponeret for vind og vejr.

Huset har desuden et meget lavt energiforbrug på 2000 kW til opvarmning om året, hvilket understreger energieffektiviteten samt husets bæredygtige karakter. For at opsummere karakteristikaene ved prøvehuset, repræsenterer denne bygningskonstruktion sammensmeltning af praktisk funktionalitet, merværdi i form af ekstra kvadratmeter og miljøvenlige egenskaber. Tilsammen bidrager det  til en enestående udførelse inden for nutidens boligbyggeri.

Lydisolering, bæreevne og beskyttelse mod skimmelsvamp

DC-System bygger på gamle værdier, hvor sikring af kvalitet er af afgørende betydning, uanset hvilket produkt der sælges.

Værdierne harmonerer med EUDP-programmets princip omkring opførelse af et demonstrationsprojekt. Prøvehuset er hermed testes under forskellige påvirkninger for at sikre kvaliteten og funktionaliteten.

DC-Thermopanelerne er godkendt som bærende vægge og har opnået brandgodkendelse (REI30) samt B-s1, d0 af Dansk Brandteknisk Institut. Panelerne er desuden testet af DELTA, akkrediteret test- og konsulentfirma, der har påvist en indendørs lyddæmpning på 36-38 dB. Derfor kan prøvehuset betragtes som værende moderat til høj grad af isolering. Derfor er  huset altså er godt beskyttet mod ekstern støj for netop at skabe et afdæmpet og behageligt indeklima.

DC-Thermopaneler er godkendt og tildelt indeklimamærke af Dansk Indeklima Mærkning efter en udført test, der stemmer overens med Dansk Indeklima Mærknings kriterierne for loft- og vægsystemer. Desuden er der i DC-Thermopaneler ingen risiko for skimmelsvamp, da panelerne består af uorganisk materiale, hvorfor skimmelsvamp ikke kan vokse.

Alle tests og godkendelser er foretaget i Danmark af certificerede prøvningsinstitutter. Dertil er alle tests understøttet af Aalborg Universitet, for at opnå bedst mulig kvalitetssikring af indeklimaet.

Udover det flotte prøvehus i Aars, er der sidenhen leveret DC-Thermopaneler til omkring 500 boligbyggerier. Herunder Jylland, på Sjælland og Bornholm for ikke at glemme Grønland. Vi har derfor ikke blot efterladt vores præg på det danske fastland, men også på Grønland. Her er  DC-Thermopanelerne er det ideelle valg, der står imod de barske udfordringer i det arktiske klima, og skaber holdbare og energieffektive boliger.

Er du interesseret i at høre nærmere omkring vores DC-Thermopaneler samt kravene disse opfylder? Tøv da ikke med at kontakte os på tlf. +45 98 62 42 00, eller info@dc-system.dk.

Læs et af vores andre indlæg

Fryselagerløsninger i Uummannaq med fokus på effektivitet og kapacitetsforøgelse

De gamle myter siger, at når du...

Tæt tag på 1 dag

I samarbejde med bygherrerådgiveren og bygherrens arkitekter...